// // اخبار-آئین بازگشایی مدارس بالاده برگزار شد + تصاویر
شرح خبر

آئین بازگشایی مدارس بالاده برگزار شد + تصاویر

خبرنگار :
۱ مهر ۱۳۹۶ - ۶:۵۴:۴۵
کد مطلب : 9011
204

مدیر ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ بالاده : ﺑﺮاﻱ اﻳﺠﺎﺩ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ برای اجرای منویات ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺟﺎﻥ ﻓﺸﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ .

به گزارش "کازرون خبر"، ﺯﻧﮓ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪاﺭﺱ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﻩ ﻭﺑﺎﻻﺩﻩ صبح ﺷﻨﺒﻪ. ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻧﻴﺎ، مدیر ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ بخش  تعدادی از خانواده معظم شهدا، بخشدار و سایر مسئولین بالاده ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺩﺭاﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ مسئولین ﺑﺨﺶ اﺯﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻮﺭﺩ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ نیز در آئینی ﺯﻳﺒﺎ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺪا ﻭ مدیران بخش ﮔﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.


ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻧﻴﺎ در ابتدای این آئین اظهار داشت: ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪاﺭﺱ ﺭﻭﺯ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ .

وی با اشاره به ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ و گفت: آقای روحانی در ابتدای سخنانشان از ﺷﺎﻋﺮاﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﮔﻮﻱ چون ﺳﻌﺪﻱ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ اﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭﺳﻮاﺩ ﺁﻣﻮﺯﻱ بخشی از مطالب ایشان بوده است.

وی گفت: رئیس جمهور کشورمان از ﺩﻳﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ایرانرا ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﻳﻦ اﺳﻼﻡ ﻭﻣﺬﻫﺐ تشیع بیان نموده که ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ اﻳﺮانیان است.

مدیر آموزش پرورش بالاده با اشاره به ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪاﺭﺱ بیان کرد:  ﺁﻏﺎﺯﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ و ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻴﻦ(علیه السلام)، ﺣﺮﻛﺖ اﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ(علیه السلام) اﺯ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮاﻕ ﺑﺮاﻱ اﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﻭاﻣﺖ ﺟﺪﺵ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ را اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﻭﺟﻬﺎﻥ اﺳﻼﻡ معرفی کرد.

وی گفت: ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ اﺳﻼﻡ ﺩرﻫﺸﺖ  ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮﻳﻲ اﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻛﺮﺑﻼ و ﻗﻴﺎﻡ اﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ(ع) ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪﻳﺎﻥ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ بود که می شود گفت ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪاﺭﺱ نیز ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ است ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭاﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺭا ﻳﺎﺩ ﻣﻲ آموزیم.

رحمان نیا بیان کرد: ﺑﺮاﻱ  اﻳﺠﺎﺩ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ برای اجرای منویات ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺟﺎﻥ ﻓﺸﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ .

مدیر اموزش و پرورش بالاده ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺳﻪ دانش آموز ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻫﺪا ﭘﻚ ﻛﺎﻣﻞ محصولات آموزشی و ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﮔﺎج ﻭﻗﻠﻢ ﭼﻲ، ﺩﻋﻮﺕ اﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ اﻫﺪاﻑ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ را بخشی از فعالیت های آموزش و پرورش بالاده عنوان کرد.

وی ادامه داد:در تابستان گذشته، ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ تجهیز شد که مدیران این آموزشگاه در این راستا تلاش ویژه ای داشتند.

 

 

عکاس و خبرنگار: میلاد جوکار

موافق: 3219
مخالف: 2014

کازرون خبر پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد را منتشر نخواهد کرد . لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید. توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائیدچندرسانه ای