صبحگاه مشترک نیروهای مسلح کازرون


تصاویر زیر امروز صبح از صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون که با حضور فرماندار شهرستان به مناسبت سوم خرداد ، سالروز آزاد سازی خرمشهر برگزار شد ، تهیه شده است .

 

سوم خرداد-مراسم صبحگاه نیروهای مسلح کازرون-کازرون-

 

متن سخنرانی فرماندار در برنامه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در سوم خرداد 93

فروپاشی آمریکای جنایتکار وعده الهی است

 


۳ خرداد ۱۳۹۳