کاریکاتور / خاتمی : من بارها گفته ام ما انقلابی هستیم!!!!!!؟؟؟؟


انتقاد کیهان از اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی/ خیلی رو می خواهد که او خودش را انقلابی می داند؟!! ... خاتمی در فتنه نیابتی سال 88 نیز تا روز آخر آشوبگری سرویس‌های بیگانه پای آشوبگران و فتنه‌گران ماند در حالی که در خلوت بارها اذعان کرده بود در انتخابات 88 تقلب نشده است. بدین ترتیب وی در فتنه دوشادوش کسانی ایستاد که اتفاقا انقلاب و امام را بر نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس هدف قرار داده بودند.با این همه خیلی رو می‌خواهد که کسی با مختصات خاتمی اکنون ادعا کند انقلابی است یا همانی را می‌خواهد که امام و انقلاب می‌خواستند؟!!

 

خاتمی- انقلابی -سخنان عجیب وغریب - کازرون خبر -کیهان - محمدجواد اسکندری -فتنه 88

 

 


۸ خرداد ۱۳۹۳