هدیه روحانی به منتقدان.....


رئیس‌جمهور گفت: عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند هروقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید?!

 

کلید روحانی-منتقد-کازرون خبر-جهنم-محمدرضا عبداللهی-دولت تدبیر-

منبع: خبرگزاری تسنیم


۲۲ مرداد ۱۳۹۳