غزه قهرمان......


معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خبری را اعلام کرد که مردم فلسطین به‌ویژه در نوار غزه قهرمان، با بی‌صبری منتظر شنیدنش بودند، وی گفت: مذاکرات قاهره به تفاهماتی منجر شد که نقطه اوج ایستادگی ملت ما و پیروزی مقاومت است.

غزه -قهرمان -شکست اسرائیل-کازرون خبر-محمدرضاعبداللهی


۶ شهريور ۱۳۹۳