مسابقات ملی رباتیک دانشگاه سلمان فارسی(2)


 

 


۶ ارديبهشت ۱۳۹۳