اخبار

لِه شدن زبان و فرهنگ فارسی زیر چرخ ایزی و هَپی

لِه شدن زبان و فرهنگ فارسی زیر چرخ ایزی و هَپی

مدتهاست که در شبکه‌های صدا و سیما و آگهی نما (بیلبورد)های بزرگراهی تبلیغ «ایزی لایف» به خورد ملت داده می‌شود تا پوشکی به مشتریان پوشکخواه ایرانی معرفی شود. از یکی ازمسئولین شهر سؤال کردیم چرا فارسی نوشته یک نام خارجی؟