اخبار

نه خاطره بگویید؛ نه پروژه افتتاح کنید و نه معضلات رژیم گذشته را بگویید!
دو توصیه «محمد مطهری» به مسئولان در دهه فجر

نه خاطره بگویید؛ نه پروژه افتتاح کنید و نه معضلات رژیم گذشته را بگویید!

با توجه به اوضاع و احوال، بزرگترین هدیه‌‏ای که مسئولان «گذشته» و «فعلی» کشور - در هر رده و در هر دستگاه، وزارتخانه، نهاد و سازمان - می توانند در دهه فجر امسال به مردم بدهند، نه افتتاح پروژه است،